ჟიური 2023

კატეგორია: ხარისხიანი განათლება

კატეგორია: ხელმისაწვდომი და სუფთა ენერგია

კატეგორია: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა

კატეგორია: შემცირებული უთანასწორობა

კატეგორია: მდგრადი მოხმარება და წარმოება

კატეგორია: პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის

კატეგორია: მედია პასუხისმგებლიანი ბიზნესისთვის საქართველოში