ჟიური 2022

კატეგორია: ხარისხიანი განათლება

კატეგორია: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა

კატეგორია: მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა

კატეგორია: მდგრადი მოხმარება და წარმოება

კატეგორია: მშვიდობა, სამართლიანობა, ძლიერი ინსტიტუციები

კატეგორია: პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის

კატეგორია: მედია პასუხისმგებლიანი ბიზნესისთვის საქართველოში