ჟიური 2024

კატეგორია: ხარისხიანი განათლება

კატეგორია: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა

კატეგორია: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები 

კატეგორია: მდგრადი მოხმარება და წარმოება 

კატეგორია: მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები

კატეგორია: პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის 

კატეგორია: მედია პასუხისმგებლიანი ბიზნესისთვის საქართველოში