ჟიური 2021

კატეგორია: ხარისხიანი განათლება

კატეგორია: გენდერული თანასწორობა

კატეგორია: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა

კატეგორია: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები

კატეგორია: მდგრადი მოხმარება და წარმოება

კატეგორია: პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის

კატეგორია: მედია პასუხისმგებლიანი ბიზნესისთვის საქართველოში