გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი წარმოგიდგენთ
კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდოს 2020

ეს არის ჯილდო ბიზნესისთვის, რომელიც არის პროგრესული, თანამედროვე ღირებულებებზე დაფუძნებული კომპანიებისთვის, რომელთა საქმიანობა ეყრდნობა მაღალ სტანდარტს, მიზნად ისახავს მდგრად განვითარებას და გრძელვადიანი სარგებელი მოაქვს როგორც კომპანიისთვის, ისე საზოგადოებისთვის

ბიზნესს რომელიც საქმიანობას პასუხისმგებლობით აწარმოებს, ჰყავს მეტი ერთგული მომხმარებელი იმსახურებს პარტნიორების აღიარებას  მეტ ნდობას საერთაშორისო ბაზარზე და წვლილი შეაქვს ქვეყანაში  მდგრადი და ჯანსაღი საინვესტიციო გარემოს შექმნაში

ბიზნეს დაჯილდოვება მესამედ ტარდება და მისი კატეგორიები გაეროს მდგრადი განვითარების 6 მიზნიდან გამომდინარეობს

თუ თქვენ ხართ კომპანია, რომელიც საკუთარი საქმიანობით ხელს უწყობს:
1. სიღარიბის აღმოფხვრას
2. ხარისხიან განათლებას
3. ღირსეულ სამუშაოსა და ეკონომიკურ ზრდას
4. მრეწველობას, ინოვაციას და ინფრასტრუქტურას
5. მდგრად მოხმარებასა და წარმოებას
6. ან პარტნიორული პროექტების განხორციელებას

შემოიტანეთ განაცხადი, მიიღეთ ჯილდო, დაიმსახურეთ პარტნიორებისა და მომხმარებლის აღიარება. დღეს, როდესაც საქართველო და მსოფლიო COVID 19-ის გლობალური გამოწვევის წინაშე დგას, ბიზნესის ინიციატივა, აქტიური ნაბიჯები და კორპორაციული პასუხისმგებლობის როლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია!

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 15 ივლისი, 2020

შეავსეთ განაცხადი