მონაწილეობის  პირობები

  • საკონკურსო პროექტის ავტორი არის სამეწარმეო იურიდიული პირი, რომელიც საქმიანობს საქართველოში;
  • წარმოდგენილი საკონკურსო პროექტი შეესაბამება ჯილდოს კატეგორიებს;
  • წარმოდგენილი საკონკურსო პროექტი, დაწყებულია, მიმდინარეობს ან დასრულდა 2019-2020 წელს.