კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო 2020
მონაწილეობის  პირობები
  • საკონკურსო პროექტის ავტორი არის სამეწარმეო იურიდიული პირი, რომელიც საქმიანობს საქართველოში;
  • წარმოდგენილი საკონკურსო პროექტი შეესაბამება ჯილდოს კატეგორიებს;
  • წარმოდგენილი საკონკურსო პროექტი, დაწყებულია, მიმდინარეობს ან დასრულდა 2019-2020 წელს.

ჯილდო გაიცემა შემდეგ კატეგორიებში:

SDG 1 – სიღარიბის აღმოფხვრა
SDG 4 – ხარისხიანი განათლება
SDG 8 – ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა
SDG 9 – მდგრადი ქალაქები და დასახლებები
SDG 12 – გონივრული მოხმარება და წარმოება
SDG 17 – პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის
SDG პიონერი
მედია პასუხისმგებლიანი ბიზნესისთვის საქართველოში

ჯილდოს კატეგორიები და შეფასების კრიტერიუმები

აპლიკაციების მიღების საბოლოო ვადა 30 აპრილი, 2020.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: globalcompact@cida.ge